Radyo Gurbet - Gurbetcilerin Sesi

Radyo Gurbet

Haberler

Balıkesir Radyosu Radyo Gurbet

Haberler

Balıkesir Arabesk Radyoları

Haberler

Aydın Arabesk Radyoları

Haberler

Toplumda Kürtaj Radyo Gurbet Açıkliyor

                                                 RADYO GURBET\'TİN SİZLER İÇİN HAZIRLADIĞI TOPLUMDA KÜRTAJ MAKALESİ TOPLUMDA  KÜRTAJ 

        Kürtaj anne karnında bulunan canlı parçasının oluşmasında ve devamında dış bir etki yada antibiyotik müdahale sonucu alınması ve hamileliğe son verilmesidir. Burada anne’nin onayı söz konusu olup, canlıya kasti ve rıza ile olan bir müdahale söz konusudur.

  Kürtaj    günümüz         toplumunun yavaş yavaş etkisinde kalıp ve gittikçe artan ve uygulanan bir tekniktir.Buna batılı ve gelişmiş ülkelerde daha çok başvurulduğu su götürmez bir gerçek.Kürtaj’ın toplumsal hayatla da ilişkisi göz ardı edilemez.çünkü;batı toplumu,gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda,toplumsal yapı cemaat hayat şeklinden cemiyet’e geçmiş,geniş ailenin yerini çekirdek aile almıştır.Buda nüfus planlamasının önemini daha da artırmıştır.Nüfus planlaması dediğimizde,kürtaj yapanlar ne kadar inandırıcı olmasa da bu amaçla yaptıklarını ileri sürüyorlar.Kürtaj günümüz toplumlarında halen rağbet görmektedir.Kürtaj her ne bahaneyle olursa olsun birinin canına kıyma,yaşama hakkına son verme ve cinayetle eş olduğu için kesinlikle kabul edilemez edilmemelidir de.Ahlaki olan iyi ve güzeldir,mutluluk verir;kürtaj ise kütü ve çirkindir.Bundan dolayı ahlakla bağdaşmaz.Kutsal kitaplara da baktığımızda kürtaj’ın yasaklandığı ve ahlakla bağdaşmadığı görülür.Kürtaj ile ahlaki çöküş arasında da ilişki var.Ahlaki çöküşe şu örnekler verilebilir;çıkar,yarar,kazanç için ahlaki davranışların terk edilmesi.Maalesef ahlakta da bir tür batı taklitçiliği yaptığımız gerçeği var.Bunu da çağdaşlık ve modernlik adına yapıyoruz.Kürtaj bunun en bariz örneği.Ahlaki davranışta çıkar ilişkisi olmamalı.İletişim araçlarının ve hukukun alacağı pozisyona göre kürtaj uygulamasında önemli azalmalar yaşanabilir.ör. Bir toplumda kürtaj tekniğine kanunlarla müdahale edilse,cezalar ağır ve caydırıcı olsa önemli bir azalma görülebilir.Kürtajda cana kıyma ve yaşamaya müdahale olduğu için ahlaki bir yozlaşma ve çöküşün en önemli belirtisidir.ahlakı bir torba kuma benzettiğimizde bence kürtaj bu torbanın altından açılmış bir gediktir.Nüfus planlaması adı altında mazur bir durum olarak gösterilmesi kabul edilemez ve savunulamaz bir palavradır.Burada vicdanın harekete geçmemesi ve önleyici bir rol almaması ayrıca düşündüren bir konudur.Eğer bir toplumda insana,insan hayatına,ve insani değerlere saygı yoksa kürtaj vb. durumların yapılması kaçınılmaz olur.Burada eğitime önemli bir görev düşmektedir.Eğitimle birlikte ahlaki değerler, nitelikler öğretilir.Bana göre anne ve baba ancak çocuk yapıp yapmama konusunda söz sahibi olabilirler.Ancak embriyo oluştuktan sonra böyle bir hakları yoktur olamazda.Çünkü;ortada bir canlı var.Kürtajın bir diğer önleme yolu ise toplumu korunma yöntemleri konusunda bilgilendirmektir.Burada gene iş eğitime,iletişim araçlarına düşüyor.Çünkü; bu yöntemleri bilen kişi istediği zaman istediği sayıda çocuk yapabilir.Kürtajın nedeni olsa da istenmeyen hamilelikte baş vurulan bir durum.

     arabeskfm, radyoarabesk, damarfm, radyodamar, kralfm, radyokral, gurbetfm, radyogurbet, arabeskradyo, özgünmüzik, özgünradyo,  damarinkrali,

    Kürtaj maalesef günümüzde de halen başvurulan bir yer tutuyor.Bu eğitimle azaltılabilir.Ancak;en önemli önlem,insanlara ahlakı, insan yaşamına saygıyı ve insanı sevdirmeyi anlatmak ve öğretmektir.Kimse bir can müdahale hakkını kendinde bulamaz,bulmamalı,buldurulmamalı.

Onaylanan   İstekleriniz
YAYIN AKIŞI
ANKET
Yayınımızı Nasıl Buluyorsunuz?
  • Çok İyi
  • İyi
  • Kötü
  • Çok Kötü
  • İdare Eder